21 replies to “Flower & Insect of The Day

    1. Jag var tvungen att leta, den heter Pale Lilac Anemone Coronaria Wild Flower, på engelska.
      Kramar från oss 🌞 Här har vi sol idag

    1. Hibiscus!!?? ;)))) Nä, så ser iallafall inte min hibiscus ut som jag har ute på tomten. Fast vad det är för blomma visste jag inte utan att leta.

  1. Insekter i blommor är fascinerande. Kanske är det deras hängivenhet och koncentration på arbetet som förtrollar. Anemoner är lite vallmolika, tycker jag. Mycket vackra foton på blommor med insekter!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star