Friends or Enemies?

Starting today, January 15, 2023, I will try to create at least 365 posts until the end of the year. So far I’ve only managed to complete six posts, so I’m a bit behind. This will be a challenge for myself and a source of inspiration to photograph more.

Day 15 / Post 7 of 365

21 replies to “Friends or Enemies?

  1. Skoj att du är med i “365 Photo Challenge” igen. Det var nog några år sedan du deltog. Önskar dig lycka till och att du går i mål så att säga. Ser fram emot 365 underbara bilder:-)

    1. Är inte med i 365 Foton 2023. Det här är min egen utmaning, fast jag funderar lite på att kanske hoppa på den svenska varianten och följa dess regler. Som t.ex att alla bilder måste vara tagna i år och att man har en temalista att följa. Vi får se..

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star