Flower of The Day

Polygala myrtifolia, Polygala Fruticosa, Sweet Pea Shrub were some of the suggestions I got when trying to find the name of the flower. Regardless of what it’s called, it still blooms in our garden and I think it’s lovely.

Cee’s Photo Challenge Flower of The Day

Post 20 / Day 28 of 365

14 replies to “Flower of The Day

  1. En så elegant och vacker blomma, förstår att du blev glad över att den fanns i er trädgård. Jag gillar också den övre bilden bäst men kul med skuggan i den nedre.

    Liked by 1 person

  2. Tack! Själv kan jag inte se dem, datorn är helt galen vilket även jag blir snart.
    Tusen tack för att du tagit dig tid att kommentera så många av mina inlägg, en efter en, och dessutom behövt fylla i dina uppgifter varje gång. Nu kommer jag att stänga av datorn, den bråkar för mycket och vovvarna väntar på mat. Besöker dig så snart jag får tid, vet att jag missat några inlägg.

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star