Bridge WPC

Since there was no real bridge in my last contribution, I make a new post.
Here you will find some bridges from different places in the world. Enjoy!

 If you like, take your time and click on an image to enlarge, to each image there’s a short text.
The order is random.

Weekly Photography Challenge

Bridge

29 replies to “Bridge WPC

  1. En härlig blandning av olika broar. Min absoluta favo är såklart bron som förbinder de två tornen, men det visste du säkert att jag skulle skriva;-)

    Tycker också mycket om “bron” vid hissen. Här fick du till ett otroligt läckert perspektiv.

  2. Kul att samla ihop dem på detta sätt. Blir som en berättelse från era resor. Min favorit är Malaysia. Där hade jag gärna legat med en kopp Java i handen….

  3. Det är något speciellt med broar. Och här har du fångat många av skiftande slag, från de allra enklaste till mera högteknologiska. Intressant 🙂

  4. När det kommer till broar så tänker jag alltid på Högakustenbron (det finns en speciell orsak). Så även denna gång.

  5. Är lite trött så jag stjäl Kristallinas kommentar. Det var nämligen perspektiven jag tänkte på, så varierat och härligt. Mycket fina bilder!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star