Rock formations

An unusual rock formation found in Bako National Park in Borneo, Malaysia.
Looks a bit like the profile of a face and I like the different colors of the stone.

These are from the same place, and I have shown them before. But still, so unusual and unique.

Weekly Photo Challenge
Unusual

22 replies to “Rock formations

  1. WOW! Vilka “rocks”! Färgerna är helt underbara. Har aldrig sett sådana klippor förut.
    Ser till och med två ansikten i första bilden. Till vänter mot mitten är det ett kvinnoansikte, till höger en tiger;-)

  2. Kommer ihåg de sista två bilderna. Tyckte redan då mycket om dem. I första bilden ser jag allt möjligt. Du vet, ju längre man tittar…. 😀 Härliga färger och vacker naturkonst!

  3. Sfinxen I Borneo, att du fick syn på den! Så vackert med de olika färgerna i stenen. Jättevacker bild som tål att tittas på. De andra två minns jag också, stenformationer fascinerar.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star