9 replies to “Wordless Wednesday

  1. Nej, här behövs verkligen inga ord. En bild säger ju mera än 1 000 ord… Andra bilen är så surrealistisk, så otroligt bra. Undrar hur du fick till den?! Gissar att du inte alls “satsade på” de där effekterna, men när du tog upp bilderna du tagit på datorn så fanns de liksom bara där. Bra det, för annars hade jag ju inte få ta del av de. Fantastiskt!

    PS. Jag kan såklart ha helt fel också;-) DS:

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star