9 replies to “Wordless Wednesday

  1. Nej, här behövs verkligen inga ord. En bild säger ju mera än 1 000 ord… Andra bilen är så surrealistisk, så otroligt bra. Undrar hur du fick till den?! Gissar att du inte alls “satsade på” de där effekterna, men när du tog upp bilderna du tagit på datorn så fanns de liksom bara där. Bra det, för annars hade jag ju inte få ta del av de. Fantastiskt!

    PS. Jag kan såklart ha helt fel också;-) DS:

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star