17 replies to “Balance & Harmony

  1. Här har vi ett sådant underbart finurligt inlägg à la Anita igen. Bilderna är alltså underbara och texten till dom är så perfekt finurlig.
    Första bilden associerar jag till en tårta, en vacker sådan alltså. Å stenarna staplade på varandra är onekligen väl balanserade.

    Liked by 1 person

  2. Visst är de harmoniska, utstrålar lugn och skönhet. Så fint med stadsbakgrunden i samma färg som stentraven och så tornet som fortsätter uppåt när stenarna tar slut. Och precis samma färger i stenarna som i tornet. Blomman överraskar med sin rent vita färg. Där balanserar mitten bakgrunden. Väldigt vackra bilder.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star