29 replies to “The lonely tree

  1. Välkommen tillbaka efter ditt spirituella underhåll! Å bilden passar faktiskt perfekt till “spiritual”. Både trädet men speciellt gräset. En höjdarbild:-)

    Liked by 1 person

  2. Vilket konstverk Anita! Ett så vackert foto som har allt: det böljande gräset. det dansande trädet, en dramatiskt medverkande himmel, fina färger och – glädje. En fullträff.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star