11 replies to “Spring Flower

  1. Tack för dessa ljuvliga foton. Då glömmer jag inte hur våren kan se ut. Ha en trevlig helg, snörika hälsningar från Sverige 😀

  2. Ah, that little flower is really trying its utmost best … and how lovely is it! You’ve captured it superbly – it almost looks like our wild spring flowers.

    1. It has a lovely color and opens when the sun is shining, which it did not when I took the pictures. Thanks a lot for your comment!

  3. Vårligt vackra solgula blommor och bilder. Fastnar för den översta där den liksom höjer sin bägare i en skål för våren och för den nedersta med den blyga knoppen.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star