An Alien!

Look what I found among my plants, it certainly looks like an alien, a cute one!

That’s part of the fun of having your own garden. All visitors, especially the little ones.

Zelemenos, Koili
Paphos District – Cyprus

17 replies to “An Alien!

  1. Jag håller med dig. Jag saknar min trädgård otroligt mycket.
    Vilken fin liten krabat! Helt underbara makro bilder och sista bilden är det bästa jag har sett på länge. 🤩

    1. Ja, man blir glad när något oväntat passerar medan man bär med sig kameran. Den hoppade ganska kvickt iväg in bland växterna. Tack för din kommentar!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star