December Wild Plants

There are many different wild plants in nature now here in Paphos, especially yellow flowers of various kinds but here I have chosen to show a selection of two white and another slightly more colorful flower.

Zelemenos, Koili – Paphos District Cyprus.

Cee’s Photo Challenge Flower of The Day

9 replies to “December Wild Plants

  1. Har ju alltid varit en förespråkare för vilda blommor. De har så mycket mera “karaktär” och är ofta vackrare än snittblommor. Och ditt urval är då inget undantag. Gissar att alla förutom den i mitten på nedersta raden är “kusiner” och tillhör familjen prästkragar. NU är du väl aningen impad, eller hur;-)

    Liked by 1 person

  2. Vacker serie vårblommor som blommar hos er nu. Jag skulle säga att det är tusenskönor eller Bellis, dem har vi i maj någon gång, en favorit.

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star