12 replies to “Wordless

  1. Vacker bild med fin skärpa på flugan. Det är väl detta som kallas mimikry, att ett djur skyddar sig genom att likna ett annat farligt djur (i det här fallet en geting)?

    Like

  2. Tack, där fick jag lära mig ett nytt ord. Aldrig hört talas om mimikry. Fast tror du verkligen att flugor har den förmågan. Intressant, oavsett 😀

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star