19 replies to “Smidig (98/365)

  1. Fantastiskt fin bild. En bild i vackra färger, vackra kontraster. En bild som säger nåt samtidigt som den inte säger allt… En liten bro där målet inte helt syns… Fantastiskt!! 🙂

    Liked by 1 person

    1. Blir såå glad över dina rader Susanne. Är i en svacka och fundrar så mycket hit och dit just nu, varför, för vem eller hur jag ska fortsätta med mina bilder. Då känns en kommentar som din väldigt positiv. Tack ❤

      Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star