15 replies to “Silent Sunday

  1. Här var det verkligen tyst. Statykillen håller till och med för munnen och verkar vara djupt försjunken i sina tankar. Den äldre herren ser ut som att han behövde vila en stund kanske efter en promenad. I den bilden gillar jag att du fick med en skulptur till höger också. Snyggt jobbat:-)

    Liked by 1 person

  2. De bilderna gillar jag skarpt. Rodins Tänkaren har gillats världen runt. Vackert med grenverket som omger grubblaren. Och färgerna. Den nedre bilden med karlar i hatt är levande och rofylld. Stilla kontemplation.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star