20 replies to “Unknown

    1. Klart att du inte vet. Tänkte inte tanken att det skulle vara en fråga till mina följare utan snarare till mig själv.

  1. Bilden på mannen är i mitt tycke en fantastisk bild, den ser ur som en målning. Extremt bra bild, så här vill jag gärna se mer av i den sk streetphotograpy.genren. Toppen Anita Toppen!

  2. Du tog bilden för att du har blicken för vad som är “det” om du förstår vad jag menar. I det här fallet tog du bilden för mannen liksom “kolliderar” med den nästan surrealistiska bakgrunden, vilket förstärks i din fotomonterade första bild. Nästan som en alien. Svårt att förklara vad jag menar. Men speciellt den första bilden får mig att tänka som du märker;-)

  3. Ja, kanske så såg du bara den fantastiska fasaden … och fick mannen “på köpet”. Väldigt bra blev det i alla fall – kanonfoto!

  4. För att han fanns där och för att han ger bilden en rörelse som kommunicerar med bågmönstret i fasaden. En lyckad kombo som gav läckra bilder.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star