Winged & Colorful

Winged and colorful but so hard to capture with my camera.Pride…Tough and stubborn.Looks like this one wants to say something, I’m colorful and I can fly.

Weekly Photo Challenge by Frank / Dutch Goes the Photo’s

34 replies to “Winged & Colorful

  1. Winged var dom, colourful också. Åsså lyckades du med att få en tupp med också. Vet inte om jag har rätt här, men papegojorna håller hus på Malaysia. Tuppen däremot skulle kunna var hemma på Malta;-)

    PS. Tuppen hade en väldigt elak blick. DS,

  2. Verkligen färggranna och bevingade foton – härliga bilder! Undrar vad papegojan vill säga dig? 🙂

  3. Härliga, färgglada fjädervänner. Tuppen vill jag ha här hemma men den kanske inte gillar en balkong utan hönor 😀 Väldigt vackra bilder!

  4. Helt underbara färggranna Anitabilder. Håller med Pete här ovan, du har lyckats få bilderna så magnifika såväl i detalj som i helhet. Mycket njutbara.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star