16 replies to “I’m Dreaming of a White…

  1. God fortsättning Anita! Nej, jag skulle inte tro det att du önskar dig en vit jul. För då skulle du få sju minusgrader på köpet;-)

  2. Missat det här. Vi fick önskeväder under julen, snö, kallt och mycket vackert. Några vuxna och alla små sprang ut och busade i snön efter julklappsutdelningen, hellyckliga. God fortsättning på det nya året Anita!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star