31 replies to “Everyday life

    1. Känns himla bra att ha terrassen att gå ut på för att få ett avbrott i arbetet framför datorn. Den är en källa till många av mina bilder. Tack fina för din kommentar!

      Liked by 1 person

  1. Till din blogg halkade jag in, tänkte dig ska jag följa och träna upp min engelska. Språket har legat i träda för mig alldeles för länge… Men så upptäcker jag en massa kommentarer på svenska, så då väljer jag också skriva på svenska… 🙂

    Riktigt fina bilder, humlans “promenad” är finfin!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star