Every picture tells a story…

…I walk, I look, I see, I stop, I photograph!

Every picture tells a story, even though the viewer doesn’t always know what lies behind.

20 replies to “Every picture tells a story…

  1. Japp, varje bild berättar en story. Håller helt med dig! Fastnar på sista bilden för den eggar verkligen min fantasi. “Konstellationen” ser ut som en astronaut klättrat upp i masten på en segelbåt. Vilken bild!

  2. Honest, The first picture I don’t understand, but the other ones, amazing!😊 Perfectly taken. Were you waiting for the right moment?😁😁😁

  3. Every picture tells a story … that’s true. And it doesn’t matter if the story ist the same for you and me 🙂

  4. Ja så är det, håller med dig. Jag kallar de mina fotopromenader (ibland cykel) älskar de går själv och upptäcker världen genom min lins. Ser saker jag inte alltid skulle sett annars. Lisa för själ och mindfullness, avstressande och kul dessutom många steg 🙂
    Vackra bilder kul med roboten i masten 😉 Fast hjälmen är favoriten, snygg reflektion!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star