13 replies to “Ship Ahoy!

    1. Tack Kristallina. Roligt att du uppskattade detaljbilden, var lite rädd att den kunde uppfattas som för rörig men själv tyckte jag inte det 🙂

  1. Koncentrerad hundvakt och fin bild på tross med knopar, hjul och allt. Fint med färgerna mot en blå himmel.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star